Stereofotografier på halvtransparent papper • gmgpc/swe
föredragen benämning
Stereofotografier på halvtransparent papper
nära match
Tissue stereographs • gmgpc
variant
French tissues
anmärkning om användning
Stereobilder som är fotografier på tunt halvtransparent papper monterade antingen mellan två glasskivor eller en pappram. Avsedda för att visas som en diabild. Många producerades i Frankrike. Ofta i färg.
Ladda ner
Andra tjänster