Fredrik Adolf, 1750-1803, prins av Sverige
Person
namn
Fredrik Adolf
Födelsetid och/eller dödstid
1750-1803
Titel eller övrig beteckning
prins av Sverige
variant
Fredrich Adolph, 1750-1803, prins av Sverige
Fredrik Adolf, 1750-1803, hertig av Östergötland
Fredrik, 1750-1803, prins av Sverige
beskrivning
Yngste son till kung Adolf Fredrik & Lovisa Ulrika, bror till Gustav III; 1750-1803. Hertig av Östergötland. Upphovsman till ett antal ritningar av befästningar signerade "Fredrich Adolph" från 1760-talet,
hos KB:s Kart- & bildsekt. Se vidare sv. encc. samt SvMän&Kv. - 941019/REG
Ladda ner
Andra tjänster