Caschader wed Drottningholm
Instans av stillbild
instans av
Medverkan och funktion
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Medarbetare (Ospecificerad)
språk
ämne
Sverige--Uppland--Drottningholm • sao
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
[16--]
Huvudsakligt tillgängliggörande
Sverige • 16uu • marc:QuestionableDate
omfång
1 teckning
Mått
58 x 45 cm
Övriga fysiska detaljer
penna och lavering
Medieterm
Bild
relaterad till
Effigies Euripi salientium labentiumque aquarum Horti Drottningholmensis
anmärkning
Teckningen utförd i Tessins verkstad enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 189
Teckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Caschader wed Drottningholm
färginnehåll
Annat bärarformat
Caschader wed Drottningholm
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
{Unnamed}
Ladda ner