Megalethoscope-bilder • gmgpc/swe
föredragen benämning
Megalethoscope-bilder
nära match
Megalethoscope prints • gmgpc
variant
Megaletoskåp-bilder
anmärkning om användning
Fotografier på tunt papper monterade på en särskild krökt ram för visning genom ett megalethoscope, en stor optisk apparat med en förstoringslins konstruerad för användning av dagsljus eller artificiellt ljus. Introducerades på 1860-talet. Användes ofta för salongsunderhållning. Vanligtvis är bilderna 30 cm breda.
Ladda ner
Andra tjänster