296694 (Fotografier för rörelsestudier)

Visa som:

Genre/form

Fotografier för rörelsestudier

Samma sak som
Föredragen benämning Fotografier för rörelsestudier
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning om användning
  • Fotografier, antingen enstaka bilder eller serier, tagna i syfte att stegvis få fram en rörelse. T.ex. exponeringar gjorda med separata kameror uppställda längs en bana på vilken ett objekt rör sig, serieexponeringar tagna med en kamera som resulterar i separata bilder; exponeringar som resulterar i en enda bild genom återkommande belysning av objektet.
Metadata