Kyrillos • helgon, biskop av Jerusalem • ca 315-386
namn
Kyrillos
Titel eller övrig beteckning
helgon, biskop av Jerusalem
Födelsetid och/eller dödstid
ca 315-386
variant
Cirillo di Gerusalemme • Dottore, santo • ca 315-386
Cyril of Jerusalem • Saint • ca 315-386
Cyril • Saint, Bishop of Jerusalem • ca 315-386
Cyrill von Jerusalem • Bischof • ca 315-386
Cyrille de Jérusalem • ca 315-386
Cyrille • (saint), évêque de J. et docteur de l'Église • ca 315-386
Cyrillus Hierosolymitanus • ca 315-386
Cyrillus av Jerusalem • helgon • ca 315-386
Cyrillus • helgon, biskop av Jerusalem • ca 315-386
Cyrillus • patriark av Jerusalem • ca 315-386
Cyrillus • patriark i Jerusalem • ca 315-386
Cyrillus, archiepiscopus Hierosolymæ • ca 315-386
Kyrill von Jerusalem • Bischof von J., Kirchenlehrer, Hl. • ca 315-386
Kyrillos av Jerusalem • helgon • ca 315-386
beskrivning
SvUB: "K (lat. C), patriark av Jerusalem (o.315-386), deltog i den arianska striden, 3 ggr avsatt fr. sitt ämbete men återkallad." Dopbekännelse av C antagen 381 (kyrkomöt. Konstant.)."I sina beröm- da kateketiska utläggningar...hävdade. han Sonens väsenslikhet med Fadern, dock utan att ansluta sig till homojusianerna." C ger i källorna intrycket av en ädel, försonlig gestalt, till skillnad fr.C av Alex., som var slug & maktlysten. Patriarktiteln framväxte under 300-t.. Enl SvUB kunde den urspr. tilläggas alla biskopar, men inskränktes efter hand; 1:e regelrätte p. av Jer.skulle vara av 451, ändå har SvUB & NFB2+3 alla p., ej biskop av J., vilket torde reflektera äldre bruk.. Utl. mod. källor har 100% b. - Basen har t. 90% C-us H-anus, liksom AK 56-67, 71- (68/70: p av J). Utl. källorna visar väntad variation, med obestritt helgonskap & (som ovan sagts) episkopat. - 891219/REG
Nationalitet/verksamhetsland
Ladda ner
Andra tjänster