Statens historiska museum
namn
Statens historiska museum
variant
Historiska (Stockholm)
Historiska museet (Stockholm)
Museum of National Antiquities (Stockholm, Sweden)
National Historical Museum (Stockholm, Sweden)
SHM
Statens historiska museum (Stockholm)
beskrivning
Bildar tillsammans med Kungl. myntkabinettet myndigheten Statens historiska museer. Den officiella engelska namnformen är National Historical Museum enligt beslut 2010-10-25
Nationalitet/verksamhetsland
nära match
948.50074487352 • 23/swe
Ladda ner
Andra tjänster