Theodoros Stoudites • helgon • 759-826
namn
Theodoros Stoudites
Titel eller övrig beteckning
helgon
Födelsetid och/eller dödstid
759-826
variant
Stoudites • Theodoros • helgon • 759-826
Studita • Theodorus • helgon • 759-826
Theodore of Studios • helgon • 759-826
Theodorus Studita • helgon • 759-826
Theodōros ho Stouditēs • helgon • 759-826
beskrivning
Bysantinsk teolog, kyrkofader
Identifikator
ISNI 0000 0004 5767 177X
Nationalitet/verksamhetsland
Ladda ner
Andra tjänster