Theodoros Stoudites, helgon, 759-826
namn
Theodoros Stoudites
Titel eller övrig beteckning
helgon
Födelsetid och/eller dödstid
759-826
variant
Stoudites, Theodoros, helgon, 759-826
Studita, Theodorus, helgon, 759-826
Theodore of Studios, helgon, 759-826
Theodorus Studita, helgon, 759-826
Theodōros ho Stouditēs, helgon, 759-826
beskrivning
Bysantinsk teolog, kyrkofader
Identifikator
ISNI 0000 0004 5767 177X
Nationalitet/verksamhetsland
Ladda ner
Andra tjänster