400013 (1718-1772 (frihetstiden, Finland))

Andra vyer för samma resurs:

Visa som: