Handlingar och intriger • saogf
föredragen benämning
Handlingar och intriger
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Plot summeries • lcgft
variant
Intriger
Operahandlingar
Synopsis
anmärkning om användning
Denna term används för innehållsbeskrivningar i baletter, dramatik, litteratur, filmer, operor, radioprogram, tv-program etc. (LCGFT)
Genre/formterm.
Ladda ner
Andra tjänster