Kyrillos av Alexandria, ca 375-444, helgon
Person
namn
Kyrillos av Alexandria
Titel eller övrig beteckning
helgon
Födelsetid och/eller dödstid
ca 375-444
variant
Cirillo di Alessandria, ca 375-444, Dottore, santo
Cirillus, ca 375-444, helgon
Cirilo, ca 375-444, helgon
Cyril of Alexandria, ca 375-444, Saint
Cyril, ca 375-444, Saint, Patriarch of Alexandria
Cyrill von Alexandrien, ca 375-444, Patriarch, Kirchenlehrer, Heiliger
Cyrille d'Alexandrie, ca 375-444
Cyrille, ca 375-444, saint
Cyrillus Alexandrinus, ca 375-444, helgon
Cyrillus af Alexandria, ca 375-444, helgon
Cyrillus von Alexandrien, ca 375-444
Cyrillus, archiepiscopus Alexandriae, ca 375-444
Cyrillus, ca 375-444, helgon, biskop av Alexandria
Cyrillus, ca 375-444, helgon, patriark av Alexandria
Cyrillus, ca 375-444, helgon, patriark i Alexandria
Kyrill von Alexandria, ca 375-444, Patriarch von Alexandria, Heiliger
Kyrillos, ca 375-444, helgon, patriark i Alexandria
beskrivning
Kyrkofader. Biskop av Alexandria från 412, teologisk författare
Nationalitet/verksamhetsland
Ladda ner
Andra tjänster