Kyrillos av Alexandria • helgon • ca 375-444
namn
Kyrillos av Alexandria
Titel eller övrig beteckning
helgon
Födelsetid och/eller dödstid
ca 375-444
variant
Cirillo di Alessandria • Dottore, santo • ca 375-444
Cirillus • helgon • ca 375-444
Cirilo • helgon • ca 375-444
Cyril of Alexandria • Saint • ca 375-444
Cyril • Saint, Patriarch of Alexandria • ca 375-444
Cyrill von Alexandrien • Patriarch, Kirchenlehrer, Heiliger • ca 375-444
Cyrille d'Alexandrie • ca 375-444
Cyrille • saint • ca 375-444
Cyrillus Alexandrinus • helgon • ca 375-444
Cyrillus af Alexandria • helgon • ca 375-444
Cyrillus von Alexandrien • ca 375-444
Cyrillus • helgon, biskop av Alexandria • ca 375-444
Cyrillus • helgon, patriark av Alexandria • ca 375-444
Cyrillus • helgon, patriark i Alexandria • ca 375-444
Cyrillus, archiepiscopus Alexandriae • ca 375-444
Kyrill von Alexandria • Patriarch von Alexandria, Heiliger • ca 375-444
Kyrillos • helgon, patriark i Alexandria • ca 375-444
beskrivning
Kyrkofader. Biskop av Alexandria från 412, teologisk författare
Nationalitet/verksamhetsland
Ladda ner
Andra tjänster