Stockholm från Kungsholmen
Instans av stillbild
instans av
Medverkan och funktion
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Konstnär
språk
ämne
Sverige--Stockholm
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
[mellan 1664 och 1665]
Huvudsakligt tillgängliggörande
Sverige • 1664 • marc:QuestionableDate
omfång
1 teckning
Mått
32 x 103 cm
Övriga fysiska detaljer
blyerts, s/v
Medieterm
Bild
relaterad till
Stockholmia Metropolis Regni Sueciae, et Sedes Regia qua parte Occidentem spectat
anmärkning
"Bladen sammansatta med utelämnande av ett blad, [KoB Dahlb. Handt. 1: 27], som har sin plats i mittskarven mellan Jakobs kyrka och Storkyrkan" enligt Göran-Axel Nilsson i Dahlberg, Erik, Teckningarna till Svecia Antiqua et hodierna. 1, Stockholm. 1963. S. 18
Baksida till KoB Dahlb. Handt. 11: 4v
Dahlbergh är upphovsman till den vänstra halvan av bilden, okänd upphovsman till den högra enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S.182
Monterad bild sammanfogad av flera segment
Teckningen utförd mellan 1664 och 1665 enligt Magnusson. S.182
Titel konstruerad av katalogisatör
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Stockholm från Kungsholmen
färginnehåll
Annat bärarformat
Stockholm från Kungsholmen
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
Ladda ner