Bro-, vad- och väginskrifter i Uppland och till dem knutna studier
Instans
instans av
Medverkan och funktion
Ronnevik • Mats • Författare
språk
utgivningssätt
Monografisk resurs
upphovsuppgift
av Mats Ronnevik
utgivning
Sverige • Stockholm • Univ. • 1978
omfång
34 s.
Övriga fysiska detaljer
ill.
anmärkning
"Denna 3-betygsuppsats har skrivits av Mats Ronnevik och läggs fram för seminariet i arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid Stockholms Universitet den 10 maj 1978."
har titel
Bro-, vad- och väginskrifter i Uppland och till dem knutna studier
Ladda ner