Konst • sao
Allmänt ämnesord
URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Konst
ingår i system
nära match
700 • 23/swe
Art • lcsh
bredare match
Ia • kssb • 8
variant
Konstliv
Skön konst
Sköna konsterna
anmärkning om användning
Hit allmänna verk om bildkonst. För allmänna verk om konstarterna, inklusive bildkonst, litteratur och scenkonst, används Konstarterna. Se även allmänna ämnesord konstruerade [Ämne] i konsten.
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare Skön konst. Ändrat 2011-01-20.
Ladda ner
Andra tjänster