221961 (Premonstratensorden )

Andra vyer för samma resurs:

Visa som: