Världskulturmuseet
Organisation
namn
Världskulturmuseet
variant
National Museum of World Cultures
Världskulturmuseerna Världskultur
Världskulturmuseet i Göteborg
se även
Göteborgs etnografiska museum
beskrivning
Etnografiska museet i Göteborg stängdes år 2000 och uppgick i Världskulturmuseet. Museets nya byggnad i Göteborg stod klar 2004. Ingår tillsammans med Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i myndigheten Statens museer för världskultur
Nationalitet/verksamhetsland
Ladda ner
Andra tjänster