Svenska missionskyrkan
Organisation
namn
Svenska missionskyrkan
variant
Missionskyrkan, Svenska
SMF
se även
Svenska missionsförbundet
beskrivning
Bildades 1878. 2003 namnbyte från Svenska missionsförbundet till Svenska missionskyrkan. Bildade 2012 tillsammans med Metodistkyrkan och Svenska baptistförbundet ett nytt kyrkosamfund Gemensam framtid.
Nationalitet/verksamhetsland
nära match
285.8485 • 23/swe
Innehållets tidsperiod
{Unnamed}
Ladda ner
Andra tjänster