Drottningholm • kartusch
Instans av stillbild
instans av Verk
Medverkan och funktion
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Medarbetare (Ospecificerad)
ämne
Sverige--Uppland--Drottningholm • sao
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 16uu • [16--]
omfång
1 teckning
Mått
18 x 28 cm
Övriga fysiska detaljer
rödkrita
Medieterm
Bild
relaterad till
Drottningholm versus meridiem
anmärkning
Baksida till KoB Dahlb. Handt. 3: 45
Teckningen utförd i Tessins verkstad enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 189
Teckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
Titel konstruerad av katalogisatör
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Drottningholm • kartusch
färginnehåll
Annat bärarformat
Drottningholm
Ladda ner