Þurkarþr • ett runsvenskt personnamn
Instans
instans av
Medverkan och funktion
Salberger • Evert • 1918-2008
språk
klassifikation
Fbr • kssb
Fca.031 • kssb
ämne
Personnamn--Fornsvenska • sao
Runinskrifter--SAL--Västergötland • sao
utgivningssätt
Del av sammansatt resurs
utgivning
Sverige • 1995
del
1995, s. 39-45
har titel
Þurkarþr • ett runsvenskt personnamn
är del av
Västgötalitteratur
Ladda ner