Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna • (2000)
har titel
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
variant
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea • (2000)
Charta der Grundrechte der Europäischen Union • (2000)
Charter of Fundamental Rights of the European Union • (2000)
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne • (2000)
Rättighetsstadgan • (2000)
Del av termsamling
Tid för rättsligt verk
(2000)
Ladda ner
Andra tjänster