206690 (Hearst, William Randolph )

Andra vyer för samma resurs:

Visa som: