Seleucus, I Nicator, kung av Syrien
namn
Seleucus
Ordningstal
I Nicator
Titel eller övrig beteckning
kung av Syrien
variant
Seleukos, I Nikator, kung av Syrien
beskrivning
S var en av Alexander den stores generaler, de s.k. diadokerna (efterföljarna),som efter dennes död 323 f.Kr. kämpade om riket & på dess spillror grundade egna välden. S:s kärnland var Syrien, men tidvis omfattade hans "seleukidiska" rike
(en i ref.litt:en ofta använd benämning) stora delar av länderna i Ö.,N. & vid hans död 280 äv. själva Makedonien & Grekland (kungatitel där 305). Hans ättling- ar, "seleukiderna", drygt 20-talet kungar m. namnen Antiochus (13 st.),
S (6), Demetrius (3; alla eg.-os) m fl härskade sedan m. växlande framgång över ett ständigt föränderligt område tills Pom- pejus år 64 gjorde Syrien till en romersk provins.
- 910218/REG
Nationalitet/verksamhetsland
Ladda ner
Andra tjänster