Ängsöö
Instans av stillbild
instans av
Medverkan och funktion
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Konstnär
språk
ämne
Sverige--Västmanland--Ängsö • sao
Ängsö slott
utgivningssätt
Monografisk resurs
upphovsuppgift
[Erik Da]hlbergh [manu pro]Ria
utgivning
[1666 eller 1667]
Huvudsakligt tillgängliggörande
Sverige • 1666 • marc:QuestionableDate
omfång
1 teckning
Mått
16 x 34 cm
Övriga fysiska detaljer
blyerts och penna, s/v
Medieterm
Bild
relaterad till
Ängsöö ; Aspenääs
anmärkning
Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 190
Monterad bild sammanfogad av två segment
Teckningen utförd 1666-1667 enligt Magnusson, s. 190
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Ängsöö
färginnehåll
Annat bärarformat
Ängsöö
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
{Unnamed}
Reproducerad som
Ladda ner