Nationalbiblioteket (Finland)
Organisation
namn
Nationalbiblioteket (Finland)
variant
Finlands nationalbibliotek
Helsingfors universitetsbibliotek, Finlands nationalbibliotek
Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
Kansalliskirjasto
National Library of Finland
beskrivning
Nationalbiblioteket är den största fristående institutionen vid Helsingfors universitet. Genom ny lagstiftning har nationalbibloteksfunktionen vid Helsingfors universitetsbibliotek lyfts fram. Fram till 2006 under det gemensamma namnet Helsingfors universitetsbibliotek
Nationalitet/verksamhetsland
Innehållets tidsperiod
{Unnamed}
Ladda ner
Andra tjänster