Inredningsarkitekter • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Inredningsarkitekter
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Interior decorators • lcsh
bredare match
Ibz • kssb • 7
Ihh • kssb • 7
Qcba • kssb • 7
anmärkning om användning
- konsthantverk Ihh, - offentlig miljö Qcba, - särsk Ibz.
Ladda ner
Andra tjänster