Polen--Gdansk • sao
Sammansatt term
föredragen benämning
Polen--Gdansk
ingår i system
Del av termsamling
bredare match
Nmbz • kssb
variant
Danzig
Termkomponenter
Polen
Gdansk
Ladda ner
Andra tjänster