Delineatio geographica quorundam locorum in agro Smolandico, ubi etiamnum ostenduntur monumenta vel vestigia pervetustæ atque inde ab ultima temporum memoria celeberrimæ urbis Troiæ
Elektronisk
instans av
Medverkan och funktion
Aveelen • Johannes van den • 1655-1727 • Gravör
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Medarbetare (Ospecificerad)
språk
ämne
Hönshylte skans
Sverige--Småland--Tingsryd • sao
kartografiska data
{Kartografisk information without föredragen benämning}
{Kartografisk information without föredragen benämning}
{Kartografisk information without föredragen benämning}
{Kartografisk information without föredragen benämning}
{Kartografisk information without föredragen benämning}
Reproduktion av
instans av
Latin • Aveelen, Johannes van den, 1655-1727
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
[170-]
Huvudsakligt tillgängliggörande
Utgivningsland okänt / Ej specificerat • 170u • marc:QuestionableDate
omfång
2 kartor på 1 ark
Mått
plåt 27 x 37 cm
Övriga fysiska detaljer
gravyr
bärande material
Medieterm
Kartografiskt material
genre/form
relaterad till
{Unnamed}
anmärkning
Gravyren utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
Gravör Johan van den Aveelen enligt: Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 207
Titel konstruerad efter den färdiga gravyren
Relation
Designatio geometrica veteris urbis Troiae in Smalandia
Karta över orter i Småland, varest ännu visas lämningar eller spår efter den urgamla och från äldsta tider vittberömda staden Troja. Plan över det gamla Troja i Småland
har titel
Delineatio geographica quorundam locorum in agro Smolandico, ubi etiamnum ostenduntur monumenta vel vestigia pervetustæ atque inde ab ultima temporum memoria celeberrimæ urbis Troiæ
Polaritet
generation
färginnehåll
Annat bärarformat
Delineatio geographica quorundam locorum in agro Smolandico, ubi etiamnum ostenduntur monumenta vel vestigia pervetustæ atque inde ab ultima temporum memoria celeberrimæ urbis Troiæ.
Identifikator
Identifikator KoB Dahlb. AL B.83 • KB-signum
Identifikator suecia-18036702-5fd01168-f704-4479-a216-ec78f9501779
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
[170-]
Huvudsakligt tillgängliggörande
Utgivningsland okänt / Ej specificerat • 170u • marc:QuestionableDate
produktion
Digitalt faksimil • Stockholm • Kungliga biblioteket • 2015
omfång
2 kartor på 1 ark
Mått
plåt 27 x 37 cm
Övriga fysiska detaljer
gravyr
bärande material
Medieterm
Elektronisk resurs
genre/form
tillhörande media
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:suecia-18036702
https://data.kb.se/dark-17755291/18036702,1.tif
relaterad till
{Unnamed}
Relaterad beskrivning eller innehåll
https://data.riksarkivet.se/tora/6170
https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004096323&local_base=sah
https://weburn.kb.se/suecia/bild/02/18036702.jpg
anmärkning
Gravyren utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
Gravör Johan van den Aveelen enligt: Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 207
Titel konstruerad efter den färdiga gravyren
Relation
Designatio geometrica veteris urbis Troiae in Smalandia
Karta över orter i Småland, varest ännu visas lämningar eller spår efter den urgamla och från äldsta tider vittberömda staden Troja. Plan över det gamla Troja i Småland
har titel
Delineatio geographica quorundam locorum in agro Smolandico, ubi etiamnum ostenduntur monumenta vel vestigia pervetustæ atque inde ab ultima temporum memoria celeberrimæ urbis Troiæ
Polaritet
generation
färginnehåll
Annat bärarformat
Delineatio geographica quorundam locorum in agro Smolandico, ubi etiamnum ostenduntur monumenta vel vestigia pervetustæ atque inde ab ultima temporum memoria celeberrimæ urbis Troiæ.
Ladda ner