Åsrunan • användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter = The os-rune : use and phonetic value in Rune-Swedish inscriptions on stone
Instans
instans av
Medverkan och funktion
Williams • Henrik • 1958- • Författare
språk
klassifikation
430 • full • 23/swe
Fbr • kssb
ämne
Runinskrifter--Sverige
Anmärkning om akademisk avhandling
Diss. Uppsala : Univ.
anmärkning
Med sammanfattning på engelska
sammanfattning av innehåll
{Unnamed}
Identifikator
ISBN 915060807X
utgivningssätt
Monografisk resurs
upphovsuppgift
Henrik Williams
utgivning
Sverige • Uppsala • Institutionen för nordiska språk, Univ. • 1990
tillverkning
Stockholm • Graphic Systems
omfång
214 s.
Mått
25 cm
Övriga fysiska detaljer
ill.
Seriemedlemskap
ISSN 1100-1690 • 3
har titel
The os-rune
os-rune
Åsrunan • användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter = The os-rune : use and phonetic value in Rune-Swedish inscriptions on stone
kompletterande innehåll
Ladda ner