föredragen benämning
Sabbaten
ingår i system
anmärkning om användning
Judisk vilodag (lördag)
Ladda ner
Andra tjänster