Hieronymus • helgon • ca 347-420
namn
Hieronymus
Titel eller övrig beteckning
helgon
Födelsetid och/eller dödstid
ca 347-420
variant
Girolamo • San • ca 347-420
Girolamo • santo • ca 347-420
Hieronymus Stridonensis • Eusebius • ca 347-420
Hieronymus Stridonensis • ca 347-420
Hieronymus • Sanctus • ca 347-420
Hieronymus • Sophronius Eusebius • ca 347-420
Hieronymus • Sophronius • ca 347-420
Jerome • Saint • . 419 or 20
Jerome • Saint • ca 347-420
Jérôme • saint • ca 347-420
beskrivning
Kyrkofader, bibelöversättare, helgon
Ladda ner
Andra tjänster