Kungliga biblioteket
Organisation
namn
Kungliga biblioteket
variant
Biblioteca Real de Suecia
Bibliotheca regia Stockholmiensis
KB
Kgl. Bibliothek in Stockholm
Kongl. Biblioteket
Kongl. bibliotheket
Kungl. biblioteket
Kungl. biblioteket - National Library of Sweden
Kungliga Biblioteket (Sweden)
Königl. Bibliothek (Stockholm)
National Library of Sweden
Riks-biblioteket
Royal Library (Stockholm)
Schwedische Nationalbibliothek
Sverige. Kungl. biblioteket
Sveriges nationalbibliotek
beskrivning
De äldsta samlingarna härstammar från olika boksamlingar som regenter byggde upp under 1500- och 1600-talen. Blev egen myndighet 1877.
Nationalitet/verksamhetsland
nära match
027.5485 • 23/swe
Ladda ner
Andra tjänster