121938 (Kungl. Vetenskapsakademien )

Andra vyer för samma resurs:

Visa som:

Organisation

Kungl. Vetenskapsakademien

Samma sak som
Namn Kungl. Vetenskapsakademien
Variant
Beskrivning
  • Samfund grundat 1739. Övergripande målsättning är att göra utredningar och vara rådgivande i vetenskapliga frågor, att understödja forskarkontakter nationellt och internationellt, samt att sprida vetenskaplig och populärvetenskaplig information i olika former. Sedan 1901 har akademien uppgiften att utse nobelpristagare i fysik och kemi (samt sedan 1969 pristagare av Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne)
Nationalitet/verksamhetsland
marc:hasTimePeriodOfContent
Metadata