Kungl. Vetenskapsakademien
namn
Kungl. Vetenskapsakademien
variant
Académie royale des sciences de Suède
KVA
Kongl. Svenska vetenskapsakademien
Kongl. Wetenskaps akademien
Kongl. Wetenskaps-akademien
Kongl. vetenskaps-academien
Kungl. Svenska vetenskapsakademien
Kungliga Vetenskapsakademien
Royal Swedish Academy of Sciences
Svenska vetenskapsakademien
Vetenskapsakademien
Vetenskapsakademin
beskrivning
Samfund grundat 1739. Övergripande målsättning är att göra utredningar och vara rådgivande i vetenskapliga frågor, att understödja forskarkontakter nationellt och internationellt, samt att sprida vetenskaplig och populärvetenskaplig information i olika former. Sedan 1901 har akademien uppgiften att utse nobelpristagare i fysik och kemi (samt sedan 1969 pristagare av Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne)
Nationalitet/verksamhetsland
Innehållets tidsperiod
{Unnamed}
Ladda ner
Andra tjänster