106608 (Ṭāshkubrī'zādah, Aḥmad ibn Muṣṭafá )

Andra vyer för samma resurs:

Visa som: