Gregorios av Nazianzos • helgon • ca 330-390
namn
Gregorios av Nazianzos
Titel eller övrig beteckning
helgon
Födelsetid och/eller dödstid
ca 330-390
variant
Gregor von Nazianz • helgon • ca 330-390
Gregorius Nazianzenus • helgon • ca 330-390
Gregorius av Nazians • helgon • ca 330-390
Gregorius av Nazianz • helgon • ca 330-390
Gregorius av Nazianzos • helgon • ca 330-390
Gregory of Nazianzus • Saint • ca 330-390
Grigorij Nazianzin • helgon • ca 330-390
Grégoire de Nazianze • helgon • ca 330-390
Nazianzos • Gregorios av • helgon • ca 330-390
Nazianzos • Gregorius av • helgon • c:a 330-390
beskrivning
Grekisk kyrkofader
Nationalitet/verksamhetsland
Ladda ner
Andra tjänster