Jewish National Fund
Organisation
namn
Jewish National Fund
variant
JNF
Jüdischer Nationalfonds
KKL
Keren Kajemet Leisrael
Keren Kajemeth Le'Isral
Keren Kajemeth Lejisrael
Keren Kayemet Le-Yiśraʾel
Keren Kayemeth Leisrael
beskrivning
Fond som bildades på den första sionistkongressen för att förvärva land i det dåvarande Palestina. Efter 1948 har satsningar främst skett på landutvecklingens och utbildningsområdet i Israel
Innehållets tidsperiod
{Unnamed}
Ladda ner
Andra tjänster