Sveriges runinskrifter • Bd 12, Gotlands runinskrifter, D. 2
Instans
instans av
Medverkan och funktion
Jansson • Sven B. F. • 1906-1987 • Medarbetare (Ospecificerad)
Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien • Medarbetare (Ospecificerad)
Svärdström • Elisabeth • 1909-2008 • Medarbetare (Ospecificerad)
Wessén • Elias • 1889-1981 • Medarbetare (Ospecificerad)
språk
klassifikation
439.5 • full • 23/swe
Fbr • kssb • 8
Ncbf • kssb • 6
ämne
Runinskrifter--(Samling)--Sverige • KBslagord
Runinskrifter--Sverige--Gotland • sao
Identifikator
ISBN 9174020560
utgivningssätt
Monografisk resurs
upphovsuppgift
granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson, Elias Wessén och Elisabeth Svärdström ; av Elisabeth Svärdström
utgivning
Sverige • Stockholm • Almqvist & Wiksell international • 1978
tillverkning
Uppsala • Almqvist & Wiksell
omfång
[1 : Text:] x, [1], 259 s., [2 : Planscher:] viii s., 76 pl.-s.
Övriga fysiska detaljer
ill.
Relation
Gotlands runinskrifter, D. 2
gotlands runinskrifter
har titel
Sveriges runinskrifter • Bd 12 • Gotlands runinskrifter, D. 2
supplement till
Sveriges runinskrifter
Annat bärarformat
Sveriges runinskrifter
Ladda ner