148331 (Sveriges runinskrifter)

Andra vyer för samma resurs:

Visa som: