148331 (Sveriges runinskrifter)

Visa som:

Instans

Sveriges runinskrifter

Samma sak som
Identifikator
Utgivningssätt Monograph
Har titel
Instans av Verk
Upphovsuppgift granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson, Elias Wessén och Elisabeth Svärdström ; av Elisabeth Svärdström
Utgivning
Tillverkning
Omfång
  • Benämning
    • [1 : Text:] x, [1], 259 s., [2 : Planscher:] viii s., 76 pl.-s.
Övriga fysiska detaljer ill.
Metadata
Annat bärarformat
Relation
Supplement till