Sigtuna a border town
instans av Verk
Medverkan och funktion
Sawyer Birgit 1945-2016
språk
klassifikation
Fbr • kssb
Jcabz Sigtuna • kssb
utgivningssätt
Del av sammansatt resurs
har titel
Sigtuna • a border town
utgivning
Sverige • 1994
del
S. [163]-177
är del av
Proceedings of the Third International Symposium on Runes and Runic Inscriptions / edited by James E. Knirk
Ladda ner
Andra tjänster