URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Hanukka
ingår i system
variant
Chanukka
anmärkning om användning
Judisk högtid till minne av återinvigningen av Jerusalems tempel
Ladda ner
Andra tjänster