Allåldersböcker • barngf
föredragen benämning
Allåldersböcker
ingår i system
anmärkning om användning
Genreämnesord för barn- och ungdomslitteratur.
Hit böcker utgivna för barn och vuxna, där avsikten att vända sig till både barn och vuxna är uttryckligen formulerad (av förlaget eller författaren)
Ladda ner
Andra tjänster