Paulus • apostel, helgon • ca 3-63
namn
Paulus
Titel eller övrig beteckning
apostel, helgon
Födelsetid och/eller dödstid
ca 3-63
variant
Paavali • apostoli • ca 3-63
Paul de Tarse • apostel, helgon • ca 3-63
Paul • apostel, helgon • ca 3-63
Paul • the Apostle, Saint • ca 3-63
Paulus (Apostel) • ca 3-63
Paulus från Tarsos • apostel, helgon • ca 3-63
Paulus • Apostulus • ca 3-63
Paulus • apostel • ca 3-63
Paulus • ca 3-63
Paulus • ca 3-63
Saul • apostel, helgon • ca 3-63
beskrivning
Apostel, missionär och nytestamentlig författare
nära match
225.92 • 23/swe
Ladda ner
Andra tjänster