Grundtriss af Jacobsdahls Capell
Instans av stillbild
instans av
Medverkan och funktion
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Medarbetare (Ospecificerad)
språk
ämne
Sverige--Uppland--Solna • sao
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 16uu • [16--]
omfång
1 teckning
Mått
33 x 40 cm
Övriga fysiska detaljer
blyerts och penna, s/v
Medieterm
Bild
anmärkning
Magnusson har tilldelat teckningen följande titel: Jakobsdal. Kapellet
Monterad bild sammanfogad av flera segment
Okänd konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 189
Teckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
Relation
Jakobsdal. Kapellet
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Grundtriss af Jacobsdahls Capell
färginnehåll
Annat bärarformat
Grundtriss af Jacobsdahls Capell
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
{Unnamed}
Ladda ner