Biblioteksinformation

Uppsala universitetsbibliotek, Specialsamlingar (Uka)

Adress
Box 510
751 20, Uppsala
Besöksadress
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1, Uppsala
E-post
fraga.biblioteket@ub.uu.se
Webbplats
https://www.uu.se/bibliotek
Katalog
https://uub.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=46LIBRIS_UUB:UUB&lang=sv
Övrigt
Kulturarvsmaterial läses i specialläsesalen vid Carolina Rediviva.

Specialläsesalens öppettider:

mån.-ons., samt fre.: 9-16:30
tors.: 9-19

Specialsamlingars telefon- och öppettider:

Äldre tryck 9-12 (mån.-fre.). Tel. 070-425 04 49

Handskrifter och musik 9-12 (mån.-fre.). Tel. 018-471 39 53

Kartor och bilder 9-12 (tis.-fre.). Tel. 018-471 39 58