Biblioteksinformation

Riksutställningar, Biblioteket (Riks)

Adress
Box 1033
621 21, Visby
Besöksadress
Artillerigatan 33A
Telefon
0498799097
E-post
bibliotek@riksutstallningar.se
Webbplats
http://www.riksutstallningar.se/
Övrigt
Öppentiderna är tisdagar 10-15 med lunch
mellan 12-13.