Biblioteksinformation

Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek, SLU-biblioteket i Uppsala (Ju)

Adress
Box 7071
750 07, Uppsala
Besöksadress
Almas allé 12
Telefon
018671103
E-post
bibill@slu.se
Webbplats
http://www.slu.se/bibliotek/
Katalog
https://primo.slu.se/
Övrigt
Biblioteket är bemannat månd-fred 9.00-16.00.
Telefontid 09.00-16.00 mån-fred under terminen.