Biblioteksinformation

Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek, SLU-biblioteket i Umeå (Jo)

Adress
Skogsmarksgränd
901 83, Umeå
Telefon
0907868118
E-post
skogsbiblioteket@slu.se
Webbplats
http://www.slu.se/bibliotek/
Katalog
http://slub-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?&vid=SLUB_V1&prefLang=sv_SE
Övrigt
Öppettider (kortare öppethållanden gäller
under sommarmånaderna)
Må-Fre 08.00-16.00

Tillgänglighet
Allmänt tillgängligt