Biblioteksinformation

Institutet för språk och folkminnen, Umeå (Daum)

Telefon
0200-28 33 33
E-post
biblioteket@sprakochfolkminnen.se
Webbplats
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/arkiv-och-samlingar/samlingarna-i-umea.html
Övrigt
Bibliotek från Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) står numera i magasin i Umeå.
Allmänheten kan beställa fram publikationer och läsa i läsesal på Västerbottens museum. Det går även att beställa artikelkopior. Kontakta biblioteket@sprakochfolkminnen.se