Biblioteksinformation

Institutet för språk och folkminnen, Umeå (Daum)

Telefon
0200-28 33 33
E-post
biblioteket@isof.se
Webbplats
http://www.isof.se/
Övrigt
Bibliotek från Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) är magasinerat i Umeå.
Allmänheten kan beställa fram publikationer till forskarsal på Västerbottens museum. Det går även att beställa artikelkopior. Kontakta biblioteket@isof.se