Biblioteksinformation

Institutet för språk och folkminnen , Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg (Dag)

Adress
Vallgatan 22
411 16 , Göteborg
Telefon
0200-28 33 33
E-post
biblioteket@sprakochfolkminnen.se
Webbplats
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/dialekt--namn--och-folkminnesarkivet-i-goteborg.html
Övrigt
Referensbibliotek. Öppet för besökare helgfri tisdag–fredag kl. 9–12 eller enligt överenskommelse. Ej fjärrlån. Vi kan dock skicka artikelkopior.